Reglement PK

    WEDSTRIJDREGLEMENT VOOR HET PK -TOERNOOI GEORGANISEERD DOOR DE BOG/KOT
Algemeen 1 Uitsluitend leden die minimaal 4 wedstrijden in de BOG/KOT competitie gespeeld hebben komen in aanmerking voor deelname.
  2 Opgave voor deelname aan het PK -toernooi geschiedt rechtstreeks bij de wedstrijdleiding PK of via de teamleider.
  3 Het PK -toernooi is onderverdeeld in poules, ingedeeld op basis van moyenne, afhankelijk van de deelname.
  4 De poule is een voorronde. De poulewinnaar is zeker een finaleplek. Overige finaleplekken op basis van indeling.
  5 Op het PK -toernooi is het https://bog-kot.nl/huishoudelijk-reglement BOG/KOT van toepassing.
Klasse-indeling 6 Het aantal te maken caramboles bij de PK is gelijk aan het aantal te maken caramboles bij aanvang tweede helft van de competitie. Bij de PK wordt er niet gekeken naar het moyenne van biljartpoint, maar telt aantal caramboles gedeeld door 20 beurten om te bepalen of er wel of geen bonus is verdiend. Bij 20 beurten uit betekent dus geen bonus.
  7 De moyennes bij de PK worden afzonderlijk bijgehouden. Na de voorrondes en voor aanvang van de finales, kunnen spelers stijgen in moyenne, doch met een maximum van 15%. 
  8 Het aantal deelnemers en het moyenne bepaalt de indeling van de poule waarin men speelt.
Toernooi 9 Deelnemers moeten 15 minuten voor aanvang van de wedstrijden aanwezig zijn. Wanneer men zonder geldige reden (ter beoordeling pouleleider/bestuur) niet verschijnt op een wedstrijdavond, beslist de pouleleider (in overleg met het bestuur) over verdere deelname. Tevens zal een speler die zonder bericht of het de laatste speelavond laat af weten en daarmee de pouleranglijst beïnvloedt, worden uitgesloten voor alle toekomstige PK's.
  10

De voorwedstrijden worden gespeeld op van tevoren door de wedstrijdleider vastgelegde data .Alleen in uiterste noodzaak wordt hiervan afgeweken.

  11 In iedere poule wordt een pouleleider aangewezen die er voor zorgt dat de wedstrijden regulier gespeeld worden en de uitslagen worden doorgegeven aan het wedstrijdsecretariaat.
  12 Tijdens deze wedstrijden wordt door de deelnemers zelf de tellijsten ingevuld en gezorgd voor de arbitrage.
  13 Per poule komen 1 of meer spelers in de finale, afhankelijk van de grootte van het aantal deelnemers per poule op basis van wedstrijdpunten, onderlinge wedstrijd of moyenne. Doch, mocht het zo zijn dat een speler al zijn wedstrijden wint, hij automatisch poulewinnaar is.
  14 Hierna zullen de winnaars van iedere poule tegen elkaar uitkomen en strijden om de titel "Beste biljarter van de BOG/KOT".
  15 In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.