Reglement Bekercompetitie

1 Deelname kan met een team dat ook aan de BOG/KOT competitie deelneemt. Per team kan 1 ploeg aan de bekercompetitie mee doen. Dus van een team met 15 leden slechts 1 bekerteam.
2 Voor de eerste ronde wordt er geloot. Het bestuur behoudt zich het recht voor in geval van twee gelijke thuiswedstrijden op dezelfde locatie, één van deze teams uit te laten spelen.
3 Per avond spelen zes door de teamleider zelf uit te kiezen spelers tegen de zes spelers van de opponent.
4 Aanvang wedstrijd is om 19.45 uur. Op de speelavond dient men met 4 spelers om 19.45 uur aanwezig te zijn. De laatste persoon dient om uiterlijk 21.30 uur aanwezig te zijn. Inloten is toegestaan, doch met een handicap van 20% extra boven op het eigen moyenne van de speler. 
5 De te maken basis-caramboles per speler zijn 1 X competitie-caramboles. Deze caramboles gelden voor beide teams. De bonusregeling per wedstrijd is wel van toepassing. Het maximum aantal beurten is 25.
6 De indeling van de wedstrijden gebeurt zodanig dat spelers van gelijke sterkte tegen elkaar spelen. Bij hoge uitzondering kan er (niet bij alle wedstrijden) van deze regel worden afgeweken.
7 De "uitspelende" speler speelt vanaf acquit.
8 Bij een gelijke eindstand zal er door alle spelers één bal van acquit gemaakt worden. Het team dat de meeste ballen maakt (maximaal dus 6) is winnaar en gaat door naar de volgende ronde. Een niet aanwezige speler heeft automatisch zijn beurt verloren.
9 Niet op komen dagen of verwijtbare wanordelijkheden kunnen schorsing voor volgende jaren opleveren. Zulks ter beoordeling van het bestuur.