Nieuws

Terug

UITNODIGING LEDENVERGADERING

Bij deze nodigt het bestuur al haar leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op donderdag 22 augustus 2019. De vergadering wordt gehouden bij Fruitboerderij De West in Geesteren en klokslag 20.00 uur zal de voorzitter de vergadering openen.

De agenda ziet er als volgt uit;

  • Opening
  • Verslag vorige vergadering
  • Jaarverslag secretaris
  • Bestuursverkiezing
  • Pauze (contributies)
  • Financieel verslag
  • Verslag en benoeming kascontrole
  • Loting bekertoernooi
  • Mededelingen (nieuwe wedstrijdformulieren/PK/driebanden)
  • Rondvraag

Het bekertoernooi is de opening van het seizoen en zal in de laatste week van augustus beginnen.

De week erna start de competitie.

Graag zien wij u allen donderdag 22 augustus a.s. om 20.00 uur bij Fruitboerderij De West in Geesteren.

Bekijk hier alle uitslagen en standen

Regiobank IBAN: NL06 RBRB 0969 7741 09 t.n.v. Biljartvereniging BOG/KOT

Opgericht 1 augustus 1981. Vrije vereniging. Ingeschreven in het verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel per 20 augustus 1991 onder nummer 400.76.528.