Nieuws

Terug

Teamleidersvergadering Maandag 28 mei a.s.

Maandag 28 mei a.s. wordt er een teamleidersvergadering gehouden bij ijsclub De Eendracht te Vriezenveen. De aanvangstijd is 20.30 uur. Teamleiders zijn per email uitgenodigd. Agendapunt van deze vergadering is onder meer de inschrijving voor het komende seizoen en de wijzigingen in het huishoudelijk reglement omtrent het inloten. Teamleiders worden verzocht aanwezig te zijn of bij verhindering een plaatsvervanger te sturen.

Bekijk hier alle uitslagen en standen

Regiobank IBAN: NL06 RBRB 0969 7741 09 t.n.v. Biljartvereniging BOG/KOT

Opgericht 1 augustus 1981. Vrije vereniging. Ingeschreven in het verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel per 20 augustus 1991 onder nummer 400.76.528.