Nieuws

Terug

Teamleidersvergadering

Maandag 28 mei j.l. heeft een teamleidersvergadering plaats gevonden bij ijsclub De eendracht te Vriezenveen. Na de opening door voorzitter Martin Sleumer werd kort het afgelopen seizoen geëvalueerd. Hierbij werd o.a. ingegaan op het uitstellen van wedstrijden. Dit moet tijdig gebeuren en niet één dag voor aanvang van de wedstrijd. Het zogeheten "inloten" moet op volgorde van caramboles geschieden, zodat voorkomen wordt dat iemand die er bijvoorbeeld 50 moet maken niet kan spelen tegen iemand die er slechts 18 moet maken. 

Het inloten is het afgelopen seizoen te vaak gebeurd. Er was een team dat liefst 16 keer heeft ingeloot het afgelopen seizoen. Tijd om daar een soort van rem op te zetten, aldus het bestuur. Met instemming van de teamleiders wordt vanaf volgend seizoen de volgende regel in acht genomen:  Teams mogen slechts één keer per avond inloten. De speler die ingeloot wordt speelt met een straf van 20% extra boven op zijn te maken aantal caramboles, afgerond naar boven. Ieder team mag over het hele seizoen 6x ongestraft inloten. De 7e keer inloten betekent 5 strafpunten, de 8e keer inloten 6 strafpunten enzovoorts.

Helaas waren niet alle teams aanwezig om de mutaties per team door te geven.

Indeling groep Oude Geerdink en groep Tegels

Voor het indelen van de twee groepen had het bestuur voor aanvang een concept opgesteld op basis van moyennes waarbij alle spelers per team waren meegerekend. Dit gaf nogal scheve gezichten en enkele verschuivingen binnen beide groepen. Een nieuwe lijst op basis van moyennes gerekend naar biljartpoint, dus van enkel alle gespeelde wedstrijden, zou er ook voor gezorgd hebben dat er verschuivingen zouden komen binnen beide groepen. Enkele teams waren het er niet mee eens en dreigden te stoppen. Om toch iedereen tevreden te stemmen (althans de meesten) bleek na stemming, blijven de groepen Oude Geerdink en Tegels ongewijzigd ten opzichte van vorig seizoen. Enkel Wapen van Vriezenveen B zal komen te vervallen. Betekent dus dat groep Oude Geerdink 16 teams over houdt en groep Tegels 14 teams (over voorbehoud van wijzigingen). Tot slot is wel de afspraak gemaakt dat aan het eind van volgend seizoen de 15 teams met het hoogste teammoyenne berekend over de gespeelde wedstrijden (Biljartpoint) in seizoen 2019-2020 uitkomen in groep Oude Geerdink. De overige teams in groep Tegels.

 

Tot slot werd in de rondvraag aangegeven dat de laatste wedstrijden niet allemaal tegelijk waren gespeeld, hetgeen toch altijd zou moeten. Het bestuur erkent dat, maar gaf aan dat een trouwerij binnen een team de nodige verschuivingen teweeg bracht.

Het tijdstip van aanvang van de wedstrijden is 19.45 uur (streven).

Het roken in de biljartruimtes blijft de nodige irritaties opwekken. Houdt a.u.b. rekening met elkaar. 

De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering af.

 

 

 

Bekijk hier alle uitslagen en standen

Regiobank IBAN: NL06 RBRB 0969 7741 09 t.n.v. Biljartvereniging BOG/KOT

Opgericht 1 augustus 1981. Vrije vereniging. Ingeschreven in het verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel per 20 augustus 1991 onder nummer 400.76.528.