Nieuws

Terug

Per 1 juli mogen we weer 'normaal' biljarten, met inachtneming van voorzorgsmaatregelen zoals de 1.5

Per 1 juli mogen we weer 'normaal' biljarten, met inachtneming van voorzorgsmaatregelen zoals de 1.5 meter

 

30 juni 2020

Wat hebben clubs, spelers en lokaliteiten de afgelopen maanden geduld moeten hebben, en wat werd het biljarten, poolen en snookeren door velen gemist.

Weliswaar konden per 1 juni veel horecalokaliteiten weer open, maar voor biljarten waren we veelal afhankelijk van inschattingen van gemeenten en veiligheidsregio's. En was er dus veel onzekerheid.

Geleidelijk aan ging alsnog steeds meer biljarthoreca open, en ook steeds meer biljartverenigingen kregen groen licht.

Op woensdag 1 juli is het dan echt zover. Nu ook binnensport open mag en het mogelijk vallen tussen wal en schip van biljarten en darten met het aangepaste sportprotocol van NOC*NSF goed werd ondervangen, kunnen we echt met voldoende zekerheid zeggen: we mogen weer!

Vanzelfsprekend met alle voorbehouden die zijn gemaakt in het genoemde stuk van RIVM, in het genoemde sportprotocol van NOC*NSF, én in het door ons opgestelde biljartprotocol. (Laatste versie: versie 5 van 27 mei.) En met verder als enig voorbehoud dat we moeten maken: dat de noodverordeningen van de veiligheidsregio’s die verwacht worden nog aanvullende bepalingen aan het spelen en accommodaties zouden kunnen verbinden.

 

Ons motto: gebruik je verstand - en veiligheid voor alles! Zo ook de anderhalve meter. Hoewel deze voor contactsporten niet wordt verplicht dient deze alsnog waar mogelijk in acht te worden genomen. Of, beter gezegd: alleen als het voor de sport écht niet anders kan (bijvoorbeeld, contactsporten) mag je de 1.5 meter loslaten. Voor biljarten geldt dit voorschrift dus nog steeds. En aan ons om deze dus zoveel als mogelijk toe te passen, alles onder het motto: better safe than sorry.

Door de relatief gunstige ontwikkelingen van het virus en de daaraan gekoppelde versoepelingen, kunnen we met zijn allen weer onze geliefde sport danwel spelletje beoefenen. Laten we daarvan op een veilige en verantwoorde manier genieten! We zijn er met zijn allen wel weer aan toe, spelers, biljartzalen en verenigingen.

Heel veel biljartplezier gewenst!

Bekijk hier alle uitslagen en standen

Regiobank IBAN: NL06 RBRB 0969 7741 09 t.n.v. Biljartvereniging BOG/KOT

Opgericht 1 augustus 1981. Vrije vereniging. Ingeschreven in het verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel per 20 augustus 1991 onder nummer 400.76.528.