Nieuws

Terug

MARTIN SLEUMER BENOEMT TOT ERELID BILJARTVERENIGING BOG-KOT

De biljartvereniging BOG-KOT heeft op maandagavond 17 augustus jl. het seizoen 2020-2021 geopend met de algemene ledenvergadering, welke gehouden in zaal Morshuis te Albergen. Aftredend voorzitter Martin Sleumer opende voor zijn laatste keer de vergadering en droeg halverwege de avond letterlijk de voorzittershamer over aan Tom Kamphuis. Niet alleen de hamer, maar ook de microfoon nam de nieuwbakken voorzitter over, om vervolgens Martin toch even behoorlijk in het zonnetje te zetten. Met een duik in het archief werd duidelijk dat Martin Sleumer in 1989 toe trad tot het bestuur van  biljartvereniging ons genoegen. Na 6 jaar het secretariaat onder handen te hebben genomen, werd hij vervolgens gekozen tot voorzitter. In die jaren is Martin het gezicht van de vereniging geworden en leverde hij een enorme bijdrage aan onder andere de toenmalige jaarboeken, het maken van de competitieprogramma’s, het schrijven van de wekelijkse verslagen, bijhouden van de PK statistieken en ga zo maar door. Bij het uitreiken van de prijzen, was hij aanwezig en bij de organisatie van de toernooien was hij nauw betrokken. Ook als actief biljarter is Martin al sinds 1983 lid van de vereniging. In 2012 doet Martin een stapje terug en verlaat hij het bestuur, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en drie jaar later maakt Martin zijn herintrede in het bestuur. Eerst wederom als secretaris en na het beklinken van de fusie met de KOT wordt hij opnieuw gekozen tot voorzitter.

 

Erelid

Vorig jaar gaf Martin aan te willen stoppen. De energie om door te gaan vloeide langzaam weg. Met een opvolger in het verschiet kon de kapitein van de vereniging dan ook met een gerust hart het schip verlaten. De biljartvereniging is Martin ontzettend dankbaar voor de afgelopen 31 jaar waarin hij diverse bestuursfuncties bekleedde en een bijzondere status opbouwde. Een lange periode waar hij en de gehele biljartvereniging met trots op terug mogen kijken. Bij zo’n status past dan ook maar één cadeau, een prijs voor een lid die vereeuwigd moet worden met een benoeming tot erelid. Met de uitreiking van een prachtige oorkonde is Martin Sleumer op 17 augustus 2020 benoemt tot erelid van de biljartvereniging BOG-KOT voor zijn belangeloze inzet in de afgelopen 31 jaar. Hulde.

Bekijk hier alle uitslagen en standen

Regiobank IBAN: NL06 RBRB 0969 7741 09 t.n.v. Biljartvereniging BOG/KOT

Opgericht 1 augustus 1981. Vrije vereniging. Ingeschreven in het verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel per 20 augustus 1991 onder nummer 400.76.528.