Nieuws

Terug

Jan Kulk

Ons bereikte het droevige bericht dat ons dierbaar lid  Jan Kulk afgelopen zondag 2 mei 2021 op 69 jarige leeftijd plotseling is overleden. Namens het bestuur en (ere)leden spreken wij onze deelneming uit naar zijn vrouw Geke, kinderen en kleinkinderen, met dit grote verlies. Wij wensen hen veel kracht en sterkte toe, nu en in de komende tijd.

 

Ook het biljartteam BSV A wensen wij veel sterkte toe met het verlies van jullie medespeler en tevens teamleider.

 

Namens de BOG-KOT danken wij Jan voor zijn bijzondere inzet als oud bestuurslid en koesteren wij de momenten die in herinnering zullen blijven. Jan, het ga je goed.

Bekijk hier alle uitslagen en standen

Regiobank IBAN: NL06 RBRB 0969 7741 09 t.n.v. Biljartvereniging BOG/KOT

Opgericht 1 augustus 1981. Vrije vereniging. Ingeschreven in het verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel per 20 augustus 1991 onder nummer 400.76.528.